Bijna een kwart van de niet-westerse inwoners voelt zich weleens onveilig in zijn eigen buurt. Dat geldt voor 15 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond.

Ook schatten niet-westerse mensen hun kans om slachtoffer te worden hoger in, blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

14 procent acht de kans (heel) groot om in 2016 om binnen een jaar slachtoffer te worden van een inbraak. Bij personen met een Nederlandse achtergrond is dit 8 procent. Daarbij geeft bijna 12 procent van de niet-westerse mensen aan dat zij 's avonds de deur niet opendoen. Dit geldt voor een kleine 8 procent van de personen van de Nederlandse achtergrond.    

Ook geeft deze groep mensen aan vaker slachtoffer te zijn van vermogensdelicten, zoals inbraak of beroving. In 2016 gold dit voor 16 procent van de niet-westerse inwoners, tegen 11 procent van mensen met een Nederlandse achtergrond. 

Er is geen verschil aangetroffen tussen beide groepen wat betreft slachtofferschap van gewelds- en vandalismedelicten.