Een meerderheid van de mensen in het NUpanel ziet wel eens pestgedrag om zich heen. Wanneer zij het pesten signaleren zegt 61 procent van de mensen hier wat van. Daarbij wordt geen verschil gevonden tussen de mensen die zelf wel of niet gepest zijn. 

Dat blijkt uit een enquête onder 1.440 NU.nl-panelleden.

71 procent van de deelnemers zegt wel eens zelf gepest te zijn. Dit gebeurde het vaakst op school (92 procent), gevolgd door pesten op het werk (een vijfde), op de sportclub (een op de tien) of elders (6 procent).

Om pestgedrag aan te pakken zegt 87 procent van de deelnemers dat scholen meer zouden moeten doen. Daarbij ligt volgens ongeveer de helft van de respondenten de verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden op werk of schoolleiding van de school. Liever zouden betrokkenen het onderling met elkaar moeten oplossen.

Ook werd aan de deelnemers gevraagd of pestgedrag gestopt kan worden door pesten strafbaar te maken. Een meerderheid van 57 procent van de respondenten zei het hier mee eens te zijn.