Steeds meer kinderen nemen contact op met de Kinderombudsman. In totaal zochten 327 kinderen contact met hulpvragen, verzoeken en klachten.

Het was het eerste jaar voor Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die gedurende dit jaar honderden kinderen en jongeren heeft gesproken. De Kinderombudsman werd door de kinderen in totaal 327 keer benaderd, 20 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag dat woensdag werd gepubliceerd. In totaal werd de ombudsman 3.286 keer benaderd, door zowel kinderen als volwassenen.  

In totaal kwamen er 954 meldingen binnen over jeugdzorg. Hierbij gaat het vooral om vragen of klachten over uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Daarnaast benaderen kinderen ook de Kinderombudsman voor problemen met hun gezinsvoogd.

Na de jeugdzorg kwamen ook veel vragen over het onderwijs (650 meldingen) en over het omgaan met een scheiding van de ouders (417 keer). Dit gaat dan bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de huidige omgangsregeling.

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. Daarnaast geeft ze advies en bemiddelt ze tussen organisaties.

Raad voor de Kinderbescherming

Ook bij De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is een stijging in het aantal beschermingsonderzoeken zichtbaar. De RvdK heeft vorig jaar bij meer kinderen gekeken of zij bescherming nodig hadden door ze bijvoorbeeld onder toezicht te stellen of een ouder helemaal het gezag te ontnemen. Vorig jaar vond er ruim 16.000 keer zo'n beschermingsonderzoek plaats

Tussen 2012 (ruim 20.000) en 2015 (ruim 15.000) was juist sprake van een daling. In totaal kregen in 2016 zo'n 35.000 kinderen te maken met de Raad voor de Kinderbescherming. Die houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld de coördinatie van taakstraffen en onderzoek naar schoolverzuim.

De raad heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal beschermingsonderzoeken. De cijfers verschillen per gemeente. Directeur Annette Roeters zegt dat kale cijfers niet veel zeggen en dat het duiden ervan niet de taak van haar organisatie is.