Ouders vinden het lastig om hun werktijden te combineren met de schooltijden van de kinderen, maar klagen hier niet over.

Ouders hebben nu eenmaal vastgesteld dat werken en schoolgaande kinderen een slechte combinatie zijn. Dat staat in het rapport De staat van de Ouder van de belangenorganisatie van ouders binnen onderwijsinstellingen Ouders & Onderwijs.

"Meestal passen ouders zich zonder morren aan de schooltijden aan om vervolgens met hun werkgever in gesprek te gaan om hun werktijden aan te passen. Maar het is helemaal niet gek als ouders ook de schooltijden bespreekbaar zouden maken", stelt Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs in Trouw.  

Uit de enquête onder duizend ouders en op basis van groepsgesprekken blijkt dat veertig procent van de ouders van basisschoolkinderen graag zou willen meebeslissen over nieuwe roosters. Ouders zouden graag zien dat de school les- of activiteitenaanbod aanbiedt tot het einde van de middag, maar geven dit niet aan. Als scholen de lestijden willen aanpassen, moeten ze ouders volgens de wet betrekken bij de beslissing.

Gewenning

Ouders met een fulltime baan maken gebruik van de naschoolse opvang en voor parttimers houdt de werkdag op rond twee of drie uur 's middags. Vervolgens werken de parttimers door als de kinderen in bed liggen. "Dat ouders over de roosters tevreden zijn, komt vermoedelijk door gewenning, maar ook doordat ze niet staan de springen om aanpassingen te doen in hun gereguleerde leven", aldus het rapport.

De meeste scholen in Nederland hebben lestijden van 8.30 of 8.45 uur tot 14.45 of 15.00 uur. Op woensdagen en op vrijdag zijn ook veel scholen om twaalf uur al uit. Andere scholen hanteren een rooster waarbij kinderen iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. Slechts een beperkt aantal scholen in van 8.00 tot 18.00 open. Op deze scholen krijgen de kinderen 's middags ook sport en muzieklessen aangeboden.

Helpen op school

Ook staat in het rapport dat ouders best willen helpen op de school van hun kind, maar dat zij liever een inhoudelijke bijdrage leveren dan dat zij moeten luizen pluizen of schoonmaken. Een vader die bij een bank werkt zou bijvoorbeeld over de werking van geldstromen kunnen praten.

Daarnaast ervaart driekwart van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage als een verplichting. Verder vinden ouders dat de scholen het pestgedrag van kinderen niet afdoende afhandelen en zouden zij graag meer inzage willen krijgen in de emotionele en intellectuele vorderingen van hun kind.