Steeds meer Amerikanen van vijftig jaar en ouder wonen ongetrouwd samen met hun partner.

In 2016 woonden 18 miljoen Amerikanen samen, waarvan ongeveer een kwart bestond uit vijftigplussers. Voor die groep gaat het om een toename van 75 procent ten opzichte van 2007, blijkt uit onderzoek van Pew Research Center.

Het aantal zogenoemde "grijze scheidingen", scheidingen onder volwassenen van vijftig jaar en ouder, is ongeveer verdubbeld sinds de jaren 90. Verder is ook het percentage oudere Amerikanen dat nooit getrouwd is hoger dan voorheen. 27 procent van de samenwonende vijftigplussers is nooit getrouwd. De helft is gescheiden en 13 procent is weduwe of weduwnaar.

In jongere leeftijdsgroepen is de meerderheid van de samenwonende volwassenen nooit getrouwd. Het gaat hierbij om 97 procent van de 18- tot 24-jarigen en 85 procent van de 25- tot 34-jarigen.

De meeste oudere samenwonende koppels waren in de vijftig. 30 procent was in de zestig, 10 procent in de zeventig en 3 procent was 80 jaar of ouder.