Dertig middelbare scholen doen mee met een proef waarbij er verschillende vormen van onderwijs op maat worden aangeboden.

Het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS willen hiermee onderzoeken hoe dit "recht op maatwerk" van leerlingen in de praktijk uitpakt en hoe leerlingen hier profijt van kunnen hebben.

Bij de proef krijgen leerlingen veel ruimte om hun opleiding naar wens samen te stellen, met als doel om hun talenten het beste tot uiting te laten komen. Zo kunnen zij hun beste vakken op een hoger niveau volgen, extra vakken volgen of alvast vakken volgen op een vervolgopleiding.

Sinds 2016 mogen middelbare scholen hun onderwijstijd anders indelen om tijd vrij te spelen voor een stage of vak aan een andere opleiding. Dit blijft echter vaak beperkt tot een klein deel van de leerlingen. De proef moet dit mogelijk maken voor grote groepen leerlingen.

Vroeg afronden

Zo kan het een optie zijn om een vak waarin een leerling goed is alvast af te ronden in het voorlaatste jaar, zodat er in het laatste jaar meer aandacht besteed kan worden aan een vak waarin hij of zij minder goed presteert.

De proef zal twee jaar lopen en wordt intensief gevolgd door onderzoekers. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil uiteindelijk in de wet regelen dat leerlingen op alle middelbare scholen gebruik kunnen maken van een flexibel lesaanbod en dat scholen maatwerk kunnen leveren als leerlingen hierom vragen.