Het aantal mensen dat contact op heeft genomen met Slachtofferhulp Nederland, ligt in 2016 hoger dan in 2015. In 2016 had Slachtofferhulp Nederland contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers, zo'n 1.100 meer dan een jaar er voor.

De stijging is vooral te danken aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de communicatiekanalen mail en chat die de organisatie sinds 2016 inzet.

Het afgelopen jaar ontving de organisatie de gegevens van meer dan 238.000 slachtoffers ten behoeve van de hulpverlening. Met 191.000 daarvan kwamen zij in contact, waarvan meer dan 111.000 slachtoffers voldoende had aan eenmalig contact en advies.

Chatten

Iets minder dan 80.000 slachtoffers zochten vervolghulp, dat is ruim 10.000 meer dan in 2015. Via de nieuwe communicatiekanalen kunnen zij anoniem contact opnemen met Slachtofferhulp. In 2016 ontving de hulporganisatie meer dan 3.500 mails en voerden zij ruim 1.700 chatgesprekken.

16 procent daarvan had betrekking op zeden. Zij gaven hierbij aan dat "telefonisch de situatie uitleggen een stap te ver was" en het "prettig vinden er rustig over na te denken en het verhaal op te kunnen schrijven".