Vrouwen zijn steeds vaker hoger opgeleid dan hun partner. Was dit percentage in 2003 nog 21,5 procent, in 2016 is dit gestegen naar 24 procent. Mannen zijn gemiddeld nog steeds vaker hoger opgeleid.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 970.000 vrouwen hoger opgeleid zijn dan hun partner. Het CBS vergeleek heteroseksuele stellen van 25 jaar of ouder met hun partner met wie ze, al dan niet getrouwd, samenwonen.

Terwijl het percentage vrouwen dat hoger opgeleid is gestaag groeit, daalt het percentage van mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner van 38 procent naar 34 procent tussen 2003 en 2016. In 40 procent van de gevallen hadden man en vrouw hetzelfde opleidingsniveau.

Jongere vrouwen zijn vaker de hoogst opgeleide partner. In de groep 25 tot 35-jarige vrouwen heeft bijna een derde (32 procent) een hoger onderwijsniveau van hun partner. Bij vrouwen van 65 jaar of ouder ligt dit aandeel op 14 procent.

Onderwijsniveau

Het verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen is vaak maar één niveau als de vrouw het hoogst opgeleid is, bijvoorbeeld een vrouw die een wo-master heeft afgerond met een man die een hbo-bachelor op zak heeft. Als de man het hoogst opgeleid is verschilt de hoogste genoten opleiding tussen beide seksen vaak twee niveaus.

De groei in het opleidingsniveau hangt samen met de stijging van het gemiddelde onderwijsniveau in Nederland: steeds meer mensen zijn hoger opgeleid. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20 naar 30 procent, bij mannen van 27 naar 33 procent. Het aantal mensen dat laagopgeleid is nam af.