De laaggeletterdheid in Nederland kost de samenleving bijna 1 miljard euro per jaar. De kosten zitten vooral in de uitkeringen, gemiste belastinginkomsten en de lagere productiviteit.

Dat berekende PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven. De Algemene Rekenkamer berekende vorig jaar dat er in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn.

De helft van de kosten voor laaggeletterdheid hangt samen met een verminderde productiviteit (330 miljoen euro). Laaggeletterden zijn vaker werkloos en hebben dan minder inkomsten dan wanneer zij zouden werken (104 miljoen euro). En als ze een baan hebben, ontvangen ze relatief een lager salaris (34 miljoen euro). Door deze lagere inkomsten ontvangt de overheid minder belastingen (239 miljoen euro).

Daarnaast zijn de kosten voor de gezondheidszorg van laaggeletterden relatief hoger (264 miljoen euro). Volgens PwC hangt laaggeletterdheid ook samen met criminaliteit. De criminaliteit door laaggeletterden kost jaarlijks ongeveer 800.000 euro.

Het grotere beroep op de sociale zekerheid dat laaggeletterden doen kost zo'n 104 miljoen euro.

Stichting Lezen en Schrijven pleit voor een betere aanpak van het herkennen van laaggeletterden en investeringen. Door het beter herkennen van laaggeletterden bij de dokter, UWV en schuldhulpverlening kunnen mensen sneller worden doorverwezen naar een cursus of vrijwilliger.