In vergelijking met tekeningen die twintig jaar geleden werden gemaakt, zijn kindertekeningen gemaakt door 11- en 12-jarigen in 2015 en 2016 minder gedetailleerd. Dat concludeert de Onderwijsinspectie na onderzoek.

Kinderen tekenen nu veelal schematischer en maken vaker afzonderlijke elementen van een tekenopdracht, meldt Trouw. Twintig jaar geleden verbeeldden kinderen vaker een heel verhaal, zegt de inspectie. Ze concluderen daarmee dat de tekeningen van mindere kwaliteit zijn.

De Inspectie meldt dat er geen norm is bepaald ten aanzien van de tekenprestaties. Leerlingen moesten tekenopdrachten maken, die zijn beoordeeld aan de hand van voorbeeldtekeningen die door experts zijn geselecteerd en op volgorde van beheersingsniveau zijn gezet.

De tekeningen van de leerlingen zijn vervolgens geplaatst op deze ranking van voorbeeldtekeningen. Hoe meer een tekening voldoet aan het vaardigheidsniveau van het voorbeeld, hoe "hoger" deze in kwaliteit wordt beoordeeld. 

Hedendaagse beeldcultuur

Kunsteducatieadviseur Diederik Schönau noemt het een "interessante hypothese" dat de kwaliteit van de tekeningen wellicht wordt beïnvloed door de hedendaagse beeldcultuur.

De Inspectie vraagt zich wel af of de criteria die twintig jaar geleden werden gebruikt voor het beoordelen van de tekeningen ook in deze tijd nog van toepassing zijn. Zij denken dat de tekeningen inderdaad een weergave zijn van maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering. 

Schoolvakken

Schönau is van mening dat de invloed hiervan op andere schoolvakken, zoals wiskunde, ook onderzocht moet worden. "Als maatschappelijke oorzaken ten grondslag liggen aan de verslechterde kwaliteit van de tekeningen, dan kun je dat niet aan het beeldend onderwijs wijten."

De Inspectie zegt dat de kwaliteit van het beeldend onderwijs wel degelijk achteruit is gegaan, gezien er minder vakdocenten worden ingezet. Ook op de pabo is er minder aandacht voor.

Rafael van Crimpen, directeur van de Breitner Academie in Amsterdam (opleiding voor docenten beeldende kunst), zegt dat op scholen waarvoor zij leraren opleiden, het onderdeel tekenen naar waarneming weinig aandacht meer krijgt. Hij zegt dat "het onderwijs vraagt om een bredere benadering van de ontwikkeling van verbeelding en creativiteit van kinderen".