Homoseksuele mannen voelen vaak een drempel om een lidmaatschap aan te gaan bij sporten waar sprake is van een 'macho'- of mannenteam. Dit in tegenstelling tot lesbische en biseksuele vrouwen, waarbij seksuele voorkeur geen invloed heeft op het sportgedrag.

Het beleidssignalement van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over sport- en beweegdeelname van de LHBT-gemeenschap geeft een overzicht, gebaseerd op bestaand Nederlands onderzoek, over de relatie van deze groep tot sport.

Homoseksuele mannen die geen drempel voelen of daar overheen stappen, geven over het algemeen aan dat zij zich juist wel geaccepteerd voelen in hun team. Het gaat voornamelijk om zogeheten 'macho'- of team- en contactsporten.

Er zijn onvoldoende cijfers om dergelijke uitspraken te doen over transgenders in relatie tot sport.

Veilig

Seksuele voorkeur heeft over het algemeen geen invloed op de mate waarin mannen en vrouwen sporten en bewegen. De overheid streeft naar een veilig sportklimaat waar iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, etniciteit en seksuele voorkeur, met plezier kan sporten en bewegen.