Nederlandse kinderen op lagere scholen lezen sneller en nauwkeuriger dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) en de Belgische Thomas More-hogeschool.

Het verschil is vooral groot wat leessnelheid betreft. Daarin scoren de Vlaamse kinderen in alle leerjaren lager dan de Nederlandse. In nauwkeurigheid scoren de Vlaamse leerlingen alleen in de eerste leerjaren een stuk zwakker.

Volgens de onderzoekers zouden kinderen op kleuterscholen in Vlaanderen beter voorbereid moeten worden op lezen. Daarnaast zou het aantal lesuren voor leesonderwijs omhoog moeten.

De leesvaardigheid van 1461 Vlaamse en Nederlandse kinderen werd onderzocht met een zogeheten drieminutentoets. Daarbij wordt het aantal woorden geteld dat een kind nauwkeurig kan lezen in drie minuten tijd.