Steeds vaker zijn studenten te vinden op de campus, in plaats van dat ze thuis studeren. Volgens de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) hebben studenten de laatste tien jaar meer behoefte gekregen aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken.

Om hieraan te kunnen blijven voldoen proberen universiteiten hun werkplekken efficiënter in te richten. De laatste tien jaar is het aantal studenten met 22 procent gestegen en het aantal medewerkers met 4 procent. De VSNU deed onderzoek naar de universiteitscampussen in opdracht van de universiteiten.

Hoewel tien jaar geleden nog werd ingezet op de digitalisering en het creëren van een 'digitale' campus, lijken studenten nu juist weer te kiezen voor een fysieke campus. De VSNU stelt dat de tevredenheid van studenten en hun studiesucces gebaat zijn bij meer ontmoetingen en samenwerking op de campus.

"De universiteiten hebben het aantal verplichte contacturen omhoog gebracht, maar studenten werken ook buiten colleges om meer op de universiteit", zegt Rianne Kouwenaar van de vereniging dinsdag in Trouw. Ook zijn campussen ook steeds vaker op zondag open.

Werkplekken

Universiteiten hebben het de laatste jaren steeds lastiger gekregen bij het invullen van de werkplekken doordat het lastiger is om studentenaantallen te voorspellen. Dat komt onder meer door het groeiende aantal internationale studenten. Daarnaast veranderen de functionele eisen aan de ruimtes en labs door nieuwe en veranderende onderwijsmethoden.

De VSNU raadt universiteiten dan ook aan om rekening te houden met een krimpend aantal studenten. Om die reden worden ruimtes vaak al flexibel ingezet, zodat ze ook voor andere doeleinden te gebruiken zijn, bijvoorbeeld voor start-ups, studieplekken of verhuur.