Vrouwen laten zich steeds nadrukkelijker gelden in de wetenschap, merkt het Rathenau Instituut. In alle wetenschappelijke functies ziet het instituut een stijging van het vrouwelijk aandeel. Maar echt snel gaat de toename nog niet.

In 2015 waren er 832 vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra, 20 procent van het totale aantal.

"Het beleid meer vrouwen aan te stellen lijkt te werken, al gaat het heel langzaam. Als we de trend doortrekken hebben we pas rond 2035 evenveel aanstellingen van vrouwelijke als van mannelijke hoogleraren", zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut.

Het stijgende aandeel van vrouwen is in alle fasen van de wetenschappelijke carrière te zien, van promotie tot hoogleraarschap, aldus het instituut. Zo stijgt het aandeel vrouwen in wetenschappelijke promoties aan Nederlandse universiteiten al jaren: van 8,8 procent in 1985 naar bijna 50 procent in 2015.

Vrijdag is het een eeuw geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland aantrad: Johanna Westerdijk, hoogleraar plantenziektekunde.