Het aantal inschrijvingen van eerstejaars op het hbo en de universiteiten is nog niet op het niveau van voor het afschaffen van de basisbeurs, maar zit wel in de lift.

Dat blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers.

Volgens het ministerie van Onderwijs is er in het studiejaar 2016/2017 sprake van een stijging van het aantal inschrijvingen van 5 procent.

Minister Jet Bussemaker, verantwoordelijk voor het invoeren van een leenstelsel voor studenten, is dan ook tevreden. "Ik vind het goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan verwacht", stelt ze. 

Volgens haar ligt het niveau van het aantal aanmeldingen ongeveer op het niveau van 2012, het jaar dat het afschaffen van de basisbeurs aangekondigd werd.

Als gevolg hiervan nam het aantal inschrijvingen in 2013 toe, omdat studenten het leenstelsel voor wilden zijn. In 2015, toen het leenstelsel werd ingevoerd, was hierdoor een sterke daling van het aantal inschrijvingen.

Hogescholen

Ondanks de stijging is Thom de Graaf, voorzitter van de koepel van hogescholen Vereniging Hogescholen, niet tevreden.

"De groei blijft helaas nog achter op de forse krimp van vorig jaar", aldus De Graaf. "Vooral de tegenvallende directe doorstroom als ook de blijvende daling van de VWO-instroom lijken hiervan de oorzaak te zijn".

Ook het CDA is het allerminst blij met de cijfers. "Minister Bussemaker probeert mooie sier te maken met de instroom van buitenlandse studenten op de universiteiten. Maar wat zij niet kan verhelen is dat sinds de invoering van het leenstelsel 13000-15000 scholieren en mbo'ers hebben afgezien van een studie in het hbo", aldus CDA-Kamerlid Michel Rog. 

"Dat is veel meer dan de cijfers van een achteruitgang van 2700 studenten per jaar waar de minister mee schermde bij de invoering van het leenstelsel. Bussemaker heeft het woord 'verheffing' eigenhandig uit het sociaal-democratische woordenboek geschrapt en maskeert haar falende beleid door gegoochel met cijfers."

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt het leenstelsel daarnaast principieel onjuist. "Het idee dat je maar zelf moet dokken als je wilt studeren met als gevolg een studieschuld van 30-40.000 euro. Daarom pleit de SP voor een goede studiebeurs voor alle studenten."

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) deelt de vreugde van de minister niet. "De cijfers voor de universiteiten zijn sterk geflatteerd door de groei van het aantal internationale studenten. Ook weten we nog niet hoe het ervoor staat met de kwetsbare groepen, zoals studenten met een functiebeperking, die het hardst geraakt zijn door het leenstelsel", aldus voortzitter Jarmo Berkhout.

Lager ingeschat

De universiteiten zijn juist wel positief. Volgens de vereniging van universiteiten VSNU heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de totale instroom vooraf een stuk lager ingeschat met een groei van 0,1 procent. 

"De universiteiten zijn er trots op zo veel studenten op te mogen leiden", zegt VSNU-voorzitter Karl Ditttrich. "Maar om hen allemaal goed onderwijs te kunnen bieden, moet de bekostiging deze toename wel volgen."

Ook de partijen die het leenstelsel steunden zijn tevreden. Mohammed Mohandis (PvdA): "Het is mooi om te constateren dat studenten zich niet gek hebben laten maken door alle indianenverhalen. We moeten nu alles op alles zetten om deze stijgende lijn voort te zetten."

Volgens VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg was het al de verwachting dat de instroom weer zou aantrekken en is het nu tijd om te investeren in de kwaliteit.

"We moeten de focus nu leggen op de extra investeringen die we kunnen gaan doen in meer docenten, minder volle collegezalen en de hoogste kwaliteit onderwijs", aldus de VVD'er.

Ook D66, dat het leenstelsel steunde, reageert verheugd. "We kunnen nu eindelijk af van het beeld dat je niet meer zou kunnen studeren met het leenstelsel. Dat is nu wel ontkracht", aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Mensen moesten zich er even op instellen. En er was vrees, aangewakkerd door de oppositie."

Van Meenen vindt dat Bussemaker nu moet focussen op waar het leenstelsel voor bedoeld was, namelijk om te kunnen investeren in meer docenten, kleinere klassen en betere begeleiding.

Internationaal

In het huidige collegejaar is het aantal internationale studenten dat aan de universiteit staat ingeschreven met 5700 gestegen naar ongeveer 42.300. Daarmee is 16 procent van de universitaire studenten internationaal.

Het aantal diploma’s (bachelor en master) dat universiteiten vorig collegejaar hebben uitgereikt is ongeveer gelijk gebleven, becijfert de VSNU. Het ging om ruim 35.000 bachelordiploma’s (min 1,4 procent) en bijna 42.000 masterdiploma’s (plus 2,1 procent).