Het aantal jeugdleden van de bibliotheek nam het afgelopen jaar toe tot 2,3 miljoen. Zij leenden in totaal 38 miljoen boeken, 2 miljoen meer dan het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit de bibliotheekmonitor die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Hoewel het aantal jeugdleden is gestegen, daalde het aantal volwassen leden. In totaal leenden de 156 bibliotheken 73 miljoen fysieke boeken en 4 miljoen e-books uit. Bibliotheken bieden de laatste jaren steeds vaker de ruimte voor debatten en lezingen. In 2014 werden 72.000 activiteiten georganiseerd, in 2015 steeg dat aantal naar 82.000 keer.

Volgens Bussemaker is de functie van de bibliotheek over de laatste jaren veranderd. "De bieb is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassenen graag komen. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden."

Op 1 januari 2015 werd de bibliotheekwet van kracht. Uitgangspunt is dat elke inwoner van Nederland toegang kan hebben tot fysieke en digitale diensten van de openbare bibliotheek.