Een op de acht leraren is op zoek naar een andere baan in een andere sector door de hoge werkdruk en het lage salaris. Ook willen zij wisselen van baan omdat ze bij hun huidige werk vaak moeten overwerken.

Dit komt naar voren in een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat werd uitgevoerd door middel van de cao-enquête 2017 en werd ingevuld door 1629 leden. 82 procent van de respondenten is daadwerkelijk werkzaam als docent.

Dit onderzoek toont volgens het AOb aan dat leerkrachten structureel overwerken en is er geen andere beroepsgroep waar zoveel mensen tegen een burn-out aanlopen. Een gemiddelde lesweek in het basisonderwijs telt 46,9 uur, in het voortgezet onderwijs komt dit uit 45,2 uur.

De geënquêteerden noemden kleinere klassen het vaakst als oplossing om de werkdruk te verlichten. In het basisonderwijs willen leerkrachten daarnaast minder administratieve taken.

Voorbereiding

Gelijktijdig presenteert de AOb ook een ander onderzoek waarbij 8.100 leraren hun bezigheden hebben bijgehouden. De leraren werd gevraagd om 24 uur lang hun bezigheden bij te houden en erbij te vermelden hoe zwaar deze taken voor hen waren op een schaal van één tot vijf.

Leerkrachten besteden de meeste tijd aan het geven van lessen. Ook het voorbereiden en nakijken vraagt veel tijd, vooral in het voortgezet onderwijs.

Voor elke 60 minuten dat een leerkracht voor de klas staat, besteedt hij op de middelbare school 50 minuten aan de voorbereiding. Op de basisschool hebben leerkrachten gemiddeld 24 minuten genoeg.

Cijfer

Volgens de AOb waarderen leraren in het primair en voortgezet onderwijs hun werk nog altijd met een rapportcijfer zeven. Het lesgeven, de kerntaak van het beroep, wordt door de leerkrachten niet beschouwd als een zware last.

Met ruim 82.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland.