Een meerderheid van de werknemers die incidenteel thuiswerken (61 procent) heeft het gevoel hierdoor familieactiviteiten te missen of te verwaarlozen.

De incidentele thuiswerkers hebben dit gevoel in een grotere mate dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of die helemaal niet thuiswerken, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Ook ervaren ze een hogere werkdruk. Hierdoor hebben deze werknemers het gevoel dat familieactiviteiten er nog weleens bij in schieten.

Volgens het onderzoek heeft het werk in het algemeen minder te lijden onder familieactiviteiten dan vice versa. Bij incidentele thuiswerkers verwaarloost 36 procent weleens het werk. Terwijl de familie bij 61 procent wel eens wordt vergeten.

Bijna 3 miljoen van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen werken in 2015 vanuit huis. Daarvan doet 62 procent dat incidenteel. Docenten werkten procentueel het vaakst incidenteel vanuit huis: 66 procent.

Overwerken

De incidentele thuiswerkers werken het vaakst over (83 procent), tegenover niet-thuiswerkers (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Het afmaken van werk is voor veel werknemers de reden om thuis door te gaan.

Ruim 38 procent werkt gewoonlijk vanuit thuis, of gebruikt de eigen woning als uitvalsbasis. Dit zijn vaak auteurs, kunstenaars, ICT'ers, adviseurs en zelfstandigen.