De doorstroming van vmbo’ers naar het havo wordt versoepeld. Nu stellen veel scholen daarvoor aanvullende eisen, maar staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de wet zo aanpassen dat dit niet meer kan.

Dekker schrijft woensdag aan de Tweede kamer dat de eisen om door te stromen nu te vaak onduidelijk en bovendien per school verschillend.

Bovendien ziet hij te veel drempels, die leerlingen ervan kunnen weerhouden het beste uit zichzelf te halen. Extra eisen stellen aan de leerling vindt Dekker de omgekeerde wereld.

Problemen

Scholen zijn het niet eens met dit plan. "Niet iedere vmbo'er is in staat om het havo te halen, leerlingen komen hiermee in de problemen", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie VO-Raad.

Daarnaast sluiten vakken van vmbo en havo volgens de vertegenwoordiger van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs niet goed op elkaar aan. "Het klinkt als een sympathiek plan, maar scholen zitten hier niet op te wachten. Het is niet in het belang van de leerling", aldus de woordvoerder.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is daarentegen blij met de maatregel. "Leerlingen met ambitie mogen op geen enkele manier belemmerd worden om het maximale uit zichzelf te halen. Deze plannen zijn absoluut een stap in de goede richting", aldus de organisatie. Het LAKS pleit al langer voor een drempelloze doorstroom en daarbij een goede begeleiding van leerlingen.

Eisen

Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo (gemengde leerweg/theoretische leerweg) niet goed aansluit bij dat op het havo.

Leerlingen die bijvoorbeeld van vmbo zorg en welzijn overstappen naar havo natuur en gezondheid missen het vak scheikunde.

Extra vak

Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 overstappen van het vmbo naar het havo moeten van de nieuwe wet gebruik kunnen gaan maken.

In de tussentijd gaat Dekker scholen vragen om nu al een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar het havo. Het vmbo telt zes vakken, maar een havist heeft er zeven.

Een Kamermeerderheid had de staatssecretaris opgedragen het doorstroomrecht in te voeren. Dekker voelde er aanvankelijk weinig voor, omdat de aansluiting niet goed geregeld zou zijn en hij vreesde dat meer vmbo'ers dan boven hun macht zouden grijpen.