De Postcode Loterij heeft een onderzoek gedaan onder 1.800 winnaars die minstens 10.000 euro wonnen. 70 procent van hen zegt niet gelukkiger te zijn geworden door het winnen.

Het is de eerste keer dat de Postcode Loterij een dergelijk onderzoek uitvoert, schrijft het AD. Veel respondenten zeggen wel makkelijker geld uit te geven.

93 procent van de respondenten werkt niet minder nadat ze gewonnen hadden. Bij de mensen die meer dan een miljoen wonnen is dat percentage 51 procent. Ook in de kroeg verandert het gedrag van de ondervraagden nauwelijks. 

Van de 61 respondenten die meer dan een miljoen wonnen kocht 26 procent als eerst een auto. 

"De bevindingen van dit onderzoek stroken volkomen met mijn eigen ervaringen uit de afgelopen decennia", zegt Bea Post van de loterij. 

Mensen die meer dan een miljoen winnen krijgen van de Postcode Loterij professionele begeleiding.