De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zegt PricewaterhouseCoopers dat de aanbevelingen daarover van de commissie-Gunning heeft geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat bijna alle kinderopvangvoorzieningen zijn bezocht voor een jaarlijkse inspectie. Driekwart van alle locaties voldoet volledig aan de regels. Op dit moment maken zo'n 680.000 kinderen gebruik van de opvang.

De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Alle vaste medewerkers in de kinderopvang worden bovendien continu gescreend op strafbare feiten en er is een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik.

Met de invoering van het vierogenprincipe, waarbij altijd een tweede volwassene meekijkt, worden medewerkers in de kinderopvang altijd gezien of gehoord tijdens hun werk.

De GGD komt ook met een vergelijkingssite, waarop ouders kunnen zien in hoe de kinderopvanglocatie van hun keuze scoort, meldt RTL Nieuws. Voor dat deze site definitief er komt, wordt er in 2017 eerst gestart met een pilotperiode.

CBS: 'Meer ouders maken gebruik van kinderopvang'
CBS: 'Meer ouders maken gebruik van kinderopvang'