De kwaliteit van de Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende. Hiervoor zijn 126 hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs beoordeeld. 

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie. Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria als goed beoordeeld. Over het algemeen zijn alle opleidingen als voldoende beoordeeld.

Punten waarop werd beoordeeld zijn het kwaliteitsniveau van de student aan de lerarenopleidingen, of de leerroutes aantrekkelijk en flexibel zijn, of startende leraren goed kunnen beginnen, of scholen lerende organisaties zijn, of leraren bekwaam en bevoegd zijn en of een school een sterke beroepsorganisatie is.

Ontwikkelen

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: "Onze lerarenopleidingen zijn aan de maat. De pabo's hebben zichtbare stappen gezet, de universitaire lerarenopleidingen werken goed samen met de opleidingsscholen in de regio en de tweedegraads lerarenopleidingen zijn voldoende tot goed en blijven zich verder ontwikkelen."

De NVAO beveelt de opleidingen aan om zich de komende tijd te richten op zes aspecten. Deze aspecten zijn het aanbrengen van focus bij het kiezen van algemeen vormend en beroepsonderwijs, het binnenhalen van meer expertise op het gebied van het beroepsonderwijs, het zoveel mogelijk minimaliseren van verschillen tussen de kwaliteit van stages op een reguliere stageschool en een 'opleidingsschool', het verder ontwikkelen van de onderzoeksleerlijn, het wegwerken van taalachterstanden bij docenten en het monitoren en evalueren van ervaringen met de studiekeuzecheck en decentrale selectie.