Vaders zouden meer betrokken moeten zijn bij de opvoeding van een kind. Nederland zou geëmancipeerd zijn, maar op het gebied van vaderschapsverlof lopen we achter. Daarbij wordt er nog verwacht van een man dat hij mannelijk is, en niet zorgzaam. Dit zeggen specialisten op het gebied van mannenemancipatie. 

"Het is er ingeslopen in de maatschappij dat de moeder de ultieme opvoeder is. Het is tijd om dat te veranderen”, zegt ontwikkelingssocioloog Irene Zwaan. Een kind zou baat hebben bij meerdere opvoeders, iets dat in niet-westerse culturen al gebeurt", vervolgt ze. "Een moeder zorgt ervoor dat een kind getroost wordt en dat het praat over emoties. Een vader zorgt er vooral voor dat een kind lef heeft en durft. Deze twee moeten elkaar in balans houden."

"De vrouwenbeweging roept al jaren om actieve deelname van mannen binnen emancipatie, maar mannen lieten het tot nu toe afweten", stelt Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, een Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Zwaan: "We denken dat we heel vooruitstrevend zijn op het gebied van vaderschapsverlof. Dit is niet zo."

Niet belangrijk

De laatste vijftien jaar heeft een toenemend aantal vaders het vaderschap omarmd. Van Tricht: "Mannen moeten de rol van vader actief oppakken en invullen". Hij stelt dat hier te weinig ruimte voor is, aangezien vaders twee dagen na de geboorte van een kind weer aan het werk moeten. "De zorg van mannen wordt niet als belangrijk gezien."

Hij stelt ook dat het in de samenleving geslopen is dat een man alleen maar mannelijk moet zijn. "Het meest gebruikte scheldwoord is mietje", zegt Van Tricht. "Mannen houden elkaar in de kast om niet te vrouwelijk te zijn."

Dit beaamt Irene Zwaan. "Een man moet ook teder en zorgzaam mogen zijn. Hij kan stoer en zacht tegelijk zijn." Volgens haar weten mannen niet meer hoe ze vrouwelijk moeten zijn, ze weten hun zachte kant niet meer te vinden. "In Nederland kan een persoon niet meerdere identiteiten hebben. We zijn dat kwijtgeraakt."

Werkende vrouwen

Psycholoog Louis Tavecchio stelt dat door de feministische golven de zorgende kant van de man centraal kwam te staan. Aanhangers van deze golven stelden voorop dat een vrouw carrière mag maken. Tavecchio: "De vraag is of vrouwen in Nederland dit willen. Maar een op de drie vrouwen heeft een beroep dat van hetzelfde niveau is als haar opleiding. Een vrouw wil vaak een mooi huis, tweede auto, op vakantie, maar werkt hier zelf vaak niet naartoe. Een man wordt regelmatig geduwd in de rol van kostwinner."

Vooral de aanwezigheid van een vader bij het opvoeden van een kind is belangrijk. Een vader zou betrokken moeten zijn hierbij, en het draait om wat er in de uren gebeurt als een vader bij een kind aanwezig is. Tavecchio: "Dit is belangrijker dan de hoeveelheid tijd die een vader aanwezig is bij een kind."

In de derde week van november is er een wetsvoorstel van D66 en VVD naar buiten gebracht waarin zij eisen dat ongetrouwde vaders dezelfde rechten moeten hebben als andere ouders. Nu moeten ongetrouwde vaders nog veel papierwerk invullen als zij gezag over hun kind willen hebben. "Wie trouwt er nou nog?", vraagt Tavecchio zich af. "Vaders hebben geen poot om op te staan. Voor Nederlandse begrippen betekent dit wetsvoorstel al een grote doorbraak. Maar Nederland bungelt nog beneden andere landen, en niet alleen op dit gebied."