Werknemer in de zorgsector ervaart hoogste werkdruk

Werknemers in de gezondheids- en welzijnssector ervaren een bovengemiddelde werkdruk. Ook zeggen zij minder ruimte te hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO. Voor de 'Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden' (NEA) vroegen de onderzoeksbureaus medewerkers uit verschillende sectoren naar hun beleving van de werkdruk in 2015.

'Vaak snel werken'

Ruim de helft van de werknemers in de gezondheids- en welzijnssector zegt "vaak heel veel werk te moeten verzetten". Ook zegt 43 procent "vaak erg snel te moeten werken" en moet 35 procent "vaak extra hard werken". De percentages in de zorg zijn aanzienlijk hoger dan die in andere sectoren.

Volgens de onderzoekers kan de werkdruk verlaagd worden door werknemers meer autonomie te geven. De autonomie van werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg zou betrekkelijk laag zijn: 46 procent van de werknemers in die sectoren zegt zelf het werktempo te kunnen bepalen, tegenover 57 procent van de Nederlandse werknemers in totaal.

Uitkomsten

Suzanne Kruizinga voorzitter van vakbond CNV Zorg & Welzijn herkent de uitkomsten van de enquête. "We zien drie belangrijke oorzaken. Overbodige regels en onnodige administratie. Door de mantelzorg is de zorgbehoefte zwaarder als een professionele kracht in beeld komt."

Als laatste oorzaak ontbreekt volgens Kruizinga voor veel medewerkers echte invloed op het werk en de werktijden. "Deze mensen doen zulk mooi werk, maar door de hoge werkdruk wordt er roofbouw op hen gepleegd."

Vrouwensector

In een woensdag door FNV Zorg & Welzijn uitgebracht onderzoek onder 2761 ziekenhuismedewerkers geeft de helft van de ondervraagden aan wel eens te overwegen een baan buiten de gezondheidszorg te zoeken. Meer dan de helft van deze mensen zegt dat dit wordt ingegeven door de hoge werkdruk.

Momenteel werken er bijna 1,2 miljoen Nederlanders in de gezondheids- en welzijnszorg. Het is een echte vrouwensector. Ruim acht op de tien van de werknemers is vrouw. 

"In de zorg zijn er echt meer collega’s nodig, er moet een fatsoenlijke bezettingsnorm komen", zegt Mariëtte Patijn van FNV die vooral wijst op ouderenzorg en jeugdzorg. "Veel mensen zijn wegbezuinigd. Het helpt ook niet dat mensen een deel van hun vrije tijd moeten inleveren, zoals recent afgesproken tussen werkgevers."

Lees meer over:

NUlifestyle op Facebook

NUlifestyle op Facebook
Een selectie van het laatste lifestyle-nieuws in uw tijdlijn?

Volg ons op Twitter

Mail de redactie

Mail de redactie
Vragen, opmerkingen of tips voor de lifestyle-redactie van NU.nl? Mail: lifestyle@nu.nl 

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie