Het merendeel van de medisch specialisten in Nederland (90 procent) wil dat het mogelijk wordt om tijdelijk een stap terug te doen na het maken van een ernstige medische fout. 

Ook willen zij dat er structurele begeleiding komt als ze zo'n fout hebben gemaakt, blijkt uit een onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten onder ruim 1700 specialisten.

Een medische misser heeft niet alleen voor de patiënt grote gevolgen, maar ook voor de arts. "Het raakt hen dat hun intentie om het goed te doen haaks staat op de gevolgen van een ernstig incident'', aldus de federatie. Volgens de onderzoekers worden veel van de specialisten hierdoor erg onzeker en twijfelen ze of ze hun werk nog wel kunnen doen, met slapeloze nachten als gevolg.

Volgens de belangenorganisatie is de opvang nu niet goed geregeld als een specialist een stap terug wil doen.