Mensen met acute financiële problemen vragen kerken steeds vaker om hulp. Vorig jaar kregen kerken zo'n 50.000 verzoeken om hulp, een stijging van 25 procent ten opzichte van 2012.

Dat meldt Trouw op basis van het onderzoek Armoede in Nederland, uitgevoerd door Kerk in Actie. 

Van de 50.000 aanvragen werden er vorig jaar 44.000 gehonoreerd. Hub Crijns, die bij het onderzoek betrokken was, vraagt zich af of kerken de stijgende vraag om hulp aankunnen.

"Nu kunnen we de hulp nog verlenen. Wanneer je kijkt naar de krimp van kerken, is het de grote vraag of dat over een jaar of tien nog steeds kan."

Regeringsbeleid

Volgens Crijns heeft het regeringsbeleid van de PvdA en VVD de afgelopen jaren extra nadelige effecten gehad op arme Nederlanders. Hij doelt onder meer op bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg.

"Veel mensen zijn nu te goed verklaard voor hulp. In werkelijkheid zijn ze te slecht om aan hun lot te worden overgelaten. Die komen nu bij de kerk."

De bedragen die kerken de afgelopen jaren besteedden aan hulp zijn ook omhoog gegaan, blijkt uit de informatie die werd verzameld bij zo'n negenhonderd kerken. In 2015 werd ruim 36 miljoen euro besteed aan armenhulp, een stijging van zeven miljoen ten opzichte van 2012.