16 procent van de Nederlanders zet berichten op sociale media zonder over de gevolgen van die post voor henzelf of hun vrienden na te denken. Bijna de helft van hen zegt hier nog nooit over te hebben nagedacht. Dit blijkt uit onderzoek onder 2.300 Nederlanders van Alert Online.

De meerderheid van de Nederlanders geeft bovendien aan zich (zeer) weinig zorgen te maken over hun digitale veiligheid. Dit geldt voor zowel algemeen publiek (69 procent) als de werkzame bevolking (73 procent). Het algemene publiek is een combinatie van scholieren en studenten, niet-werkenden en gepensioneerden.

Daarnaast schatten beide groepen de kans op slachtofferschap van digitale gevaren in als (zeer) klein. Ze leggen de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij de gebruiker. Beide groepen schatten de kans op slachtofferschap van phishing mails als (zeer) klein. Maar meer dan 50 procent van de mensen wordt daadwerkelijk slachtoffer. 

Mannen zeggen bekender te zijn met cybergevaren en de verschillende vormen van bescherming tegen cybergevaren dan vrouwen. Hoogopgeleiden zijn ook bekender met cybergevaren en maatregelen ter bescherming van deze gevaren dan laagopgeleiden. Echter maken zowel mannen als hoogopgeleiden van de werkzame bevolking zich wel vaker zorgen over hun digitale veiligheid. 

Slachtoffer

Hoewel mannen binnen het algemene publiek hun kans om slachtoffer te worden van online gevaren lager inschatten, worden zij in werkelijkheid vaker slachtoffer.

Bij de werkzame bevolking schatten de mannen de situatie 'accurater' in, zij schatten de kans hoger en worden ook daadwerkelijk vaker slachtoffer.