Bestuurders gaan zo'n 4 kilometer per uur langzamer rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord langs de weg zien. Dit effect geldt bij zowel 30- als 50 km per uur-wegen.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De stichting noemt het snelheidsverlagende effect een "groot effect". De verlaging van de snelheid met 4 km per uur binnen de bebouwde kom gaat volgens hen gepaard met een vermindering van 20 procent aan ongevallen.

De stichting liet 1.474 respondenten hun snelheid inschatten tijdens verkeerssituaties met en zonder borden van Dick Bruna langs de weg. De automobilisten schatten hun eigen snelheid en die van andere weggebruikers ook lager in op het moment dat er een bord van Dick Bruna wordt getoond.

Door het langs de weg plaatsen van Dick Bruna-borden wordt gebruik gemaakt van nudging; een psychologische beïnvloeding van onbewust gedrag. Het neutrale bord zorgde voor vrijwel geen effect op de rijsnelheid.

Praktijk

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die wilde weten of de maatregelen ook effect hebben op de snelheid. Door de resultaten van het onderzoek wil de Metropoolregio nu in een echte situatie testen of de borden van Dick Bruna ook effect hebben.

"Als blijkt dat deze maatregel met Dick Bruna-borden ook in de praktijk werkt, vind ik dat wij als wegbeheerder zo'n mogelijkheid niet onbenut mogen laten. Elk slachtoffer dat je terugdringt, doe je het voor", zegt wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland en veiligheidsambassadeur van de Metropoolregio in het AD.