Moslimjongeren in Nederland hechten minder waarde aan geloof dan hun ouders. Ze vinden het minder belangrijk en brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren door sociologen van de Universiteit Utrecht, aldus Trouw zaterdag. De onderzoekers volgen vanaf 2010 vijfduizend Nederlandse scholieren in hun ontwikkeling. Ook hun ouders namen deel aan het onderzoek.

Een derde van de meisjes wier moeder een hoofdoek draag, doet dat zelf niet. Bij de jongens gaat een derde van de jongens minder naar de moskee dan hun vader. Dat de urgentie van geloofsregels afneemt zou te zien zijn in het feit dat moslimjongeren gemiddeld vaker drinken, minder vasten met ramadan en vaker varkensvlees eten dan hun ouders.

Ondanks de toegenomen secularisatie onder moslimjongeren blijft religie voor een groot deel van hen belangrijk. Driekwart vindt het geloof net zo belangrijk als hun ouders. Hoogleraar sociologie Frank van Tubergen stelt in de krant dat "identificatie als moslim sterk blijft onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften afneemt". Religie zou voor hen meer een privé aangelegenheid worden.

Onder een deel van de moslimjongeren zou religiositeit juist zijn toegenomen. Voor 17 procent van hen is het geloof juist belangrijker dan het voor hun ouders is.

De secularisatie bij christelijke jongeren gaat wel sneller, zo zou blijken uit het onderzoek. Zij verliezen vaker het geloof. Ruim de helft van hen vindt religie minder belangrijk dan hun ouders.