Leerlingen van vmbo, havo en vwo zullen steeds vaker bij het personeelsbeleid van hun school worden betrokken, verwachten directeuren in het Voortgezet Onderwijs volgens onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek onder 251 directeuren.

Bestuurders van havo en vwo zijn het meest enthousiast. Leerlingen zouden een andere invalshoek hebben en hebben het meest met de docenten te maken, reden om hun bij de sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten te betrekken, aldus de directeuren.

Bij een kwart van de scholen worden leerlingen bij de sollicitaties betrokken. Met name op het vmbo zijn bestuurders terughoudender.

Niet alle vmbo-leerlingen zijn geschikt voor beoordeling van de docent, menen ze. De directeuren willen de leerlingen wel betrekken bij evaluaties, maar niet aan laten schuiven bij het sollicitatieproces.

Inbreng

Eind september 2015 wijzigde de Tweede Kamer de wet. Scholen zijn nu verplicht om de inbreng van leerlingen op personeelsbeleid in het schoolplan op te nemen. Op de meeste scholen beoordelen de leerlingen hun docent door een vragenlijst in te vullen.

Docenten moeten hier nog wel aan wennen, aldus de ondervraagde directeuren. 42 procent van hen geeft aan dat op hun school een behoorlijk grote groep of zelfs de meerderheid van de docenten het beoordelen door leerlingen als "bedreiging ziet".