Jonge mannen die binnen het gezin de voornaamste kostwinner zijn, zijn minder gelukkig dan mannen die minder financiële verantwoordelijkheid dragen.

Wetenschappers van de Universiteit van Connecticut onderzochten de gegevens, die vijftien jaar werden bijgehouden, van ruim 3.000 getrouwde Amerikaanse mannen en vrouwen tussen 18 en 32 jaar oud. Daarbij werd gekeken naar het aandeel in het gezinsinkomen en de geestelijke gezondheid.

"Het lijkt erop dat hoe meer verantwoordelijkheid mannen dragen voor het gezamenlijk inkomen, hoe sterker hun psychologische gezondheid en welbevinden afnemen", aldus hoofdonderzoeker Christin Munsch tegen TIME.

Voor vrouwen geldt het omgekeerde. Hoe meer financiële verantwoordelijkheid een vrouw draagt, hoe beter haar welzijn. "Voor mannen voelt kost winnen vaak als een verplichting, een zorg", aldus Munsch. "Door vrouwen zal het eerder ervaren worden als een kans, of voortkomen uit een bewuste keuze."

Discrepantie

Mannen die de enige kostwinner zijn, hebben gemiddeld een 5 procent lagere 'geluksscore' dan mannen van wie de partner evenveel verdient. De onderzoekers konden geen verklaring vinden in factoren als leeftijd, opleiding en aantal gewerkte uren.

Volgens Munsch kan het te maken hebben met veranderde opvattingen over genderrollen in het gezin.

"Mensen tussen de 18 en 35 hebben meer dan ooit behoefte aan gelijkwaardige relaties, waarbinnen beide partners een even grote bijdrage leveren. Onze bevindingen wijzen mogelijk op een discrepantie tussen deze wens en de maatschappelijke verwachting van mannen."

De resultaten van het onderzoek worden aankomend weekend gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Sociological Association.