Kinderen die hoogbegaafd zijn krijgen volgens experts steeds vaker een psychiatrische diagnose, zoals adhd of autisme.

Dat stelt hoogbegaafdheidsexpert Lianne Hoogeveen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) zaterdag in NRC Handelsblad.

"Wij zien sinds enkele jaren steeds vaker hoogbegaafde kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose. In veel van die gevallen twijfelen wij of die diagnose terecht gesteld is", aldus Hoogeveen.

Volgens het CBO weten scholen vaak niet hoe ze moeten omgaan met het problematische gedrag van hoogbegaafde leerlingen. Kinderen zijn soms druk of teruggetrokken. Een onbekend aantal van deze kinderen wordt geplaatst op het voortgezet speciaal onderwijs, waar het hoogste niveau havo is. Het wordt volgens de landelijke organisatie Bureau Onderwijsconsulenten soms geadviseerd om leerlingen te plaatsen in het speciale onderwijs, ondanks dat deze scholieren cognitief daar niet plaatsbaar zijn.

Dubbele diagnose

Het was tot 2011 onduidelijk hoeveel leerlingen een dubbele diagnose, zoals hoogbegaafdheid en adhd, hadden. In 2015 werden door het Bureau Onderwijsconsulenten achttien van deze leerlingen begeleid.

Hoogeveen vindt dat er te snel conclusies worden getrokken over een kind. "Een kind dat onvoldoende wordt uitgedaagd kan gedrag vertonen dat lijkt op een stoornis." De psycholoog zegt dat gz-psychologen "bescheidener mogen zijn in het stellen van diagnoses". "Een psychiatrische diagnose is een beschrijving van gedrag en dat maakt het héél ingewikkeld."