In vergelijking met andere landen presteert Nederland matig op het gebied van het benutten van de economische kracht van werknemers van 55 jaar en ouder.

Van de 34 onderzochte OESO-landen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, bekleedt Nederland een 21e plek. IJsland scoort het beste in het benutten van het potentieel van oudere werknemers.

Accountantsorganisatie PwC onderzoekt jaarlijks de arbeidspositie van oudere werknemers. In de zogenaamde Golden Age Index worden verschillende indicatoren meegenomen zoals werkgelegenheid, inkomsten en trainingen.

"Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat Nederland kampioen deeltijdwerken is, een trend die al sinds de babyboomers van kracht is. Hierdoor blijft de economische kracht van ouderen al grotendeels onbenut", aldus hoofdeconoom van PwC Jan Willem Velthuijsen.

Ook zou de economische teruggang van de afgelopen jaren een aandeel hebben gespeeld. "Daarnaast zijn oudere werknemers relatief hard getroffen door de crisis omdat velen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit verklaart de zeer matige Nederlandse ranking."

Groei

De groep oudere werknemers in de OESO-landen groeit tot 2030 met een kwart tot over de 500 miljoen.

"Deze groep zet onmiskenbaar druk op ons zorgsysteem, sociale stelsel en heeft grote impact op de financiële zekerheid van bijvoorbeeld ons pensioensysteem", vertelt Velthuisen. "Landen kunnen zich hiertegen wapenen door oudere werknemers veel beter een plek in de economie te geven. Hierbij stijgt het BNP en ook nemen belastinginkomsten toe."

Israël, Duitsland en Nieuw-Zeeland hebben sinds 2003 de grootste stappen voorwaarts gemaakt. Dit zou voornamelijk komen door een sterk toegenomen werkgelegenheid voor werknemers tussen de 65 en 69 jaar.

Na IJsland benutten Nieuw-Zeeland, Zweden, Israël en Estland 55-plussers het beste op de arbeidsmarkt.