Peuters met een taalachterstand zijn het meest gebaat bij voorschools onderwijs in een groep met leeftijdsgenootjes met hetzelfde probleem. 

Dat maakt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (Onderwijs) op uit drie onderzoeken die hij dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is op die manier eenvoudiger de kleintjes te ondersteunen dan wanneer ze samen zitten met kinderen die al verder zijn in hun taal.

Dekker wil voorschoolse educatie alleen voor kinderen die dit echt nodig hebben. Nu benaderen gemeenten soms te veel kinderen. De staatssecretaris wil dat dit verandert: "Laten we er voor zorgen dat het geld om achterstanden weg te werken ook echt terecht komt bij die kinderen die er het meeste baat bij hebben."

Kinderen met een achterstand gaan er over het algemeen flink op vooruit als ze les krijgen voor de echte schoolleeftijd. De achterstand in de woordenschat kan zelfs wel worden gehalveerd. Voorschoolse educatie (op de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) leert ook beter de aandacht ergens bij te houden.

"We hebben de afgelopen tijd veel twijfel gehoord over het nut van voorschoolse educatie in Nederland. Deze onderzoeken tonen nu aan dat het zinvol is om kinderen met een risico op een taalachterstand al op jonge leeftijd een extra steuntje in de rug te geven", zegt Dekker.