Weinig meisjes willen een voltijdbaan als ze later een gezin met jonge kinderen hebben. Maar 3 procent zegt dan fulltime te willen werken.

Bij jongens is dat 34 procent, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 4.042 jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

Een toekomstig gezin heeft de voorkeur bij de ondervraagde jongeren. Zo'n 41 procent van de meisjes en 48 procent van de jongens willen dan drie of vier dagen per week werken. Een of twee dagen werk heeft bij meisjes ongeveer dezelfde voorkeur, maar het aandeel jongens is daar een stuk lager.

Ook in het geval van samenwonen zonder kinderen, kiezen meer jongens dan meisjes voor een fulltime carrière. Zes op de tien jongens wil een voltijdbaan, tegenover vier op de tien meisjes.

Huishouden

Twee derde van de jongeren vindt dat beide partner evenveel tijd aan het huishouden en aan de zorg voor de kinderen moeten besteden. Daarnaast is er een groot deel jongeren dat voor een traditionele rolverdeling in het huishouden is.

29 procent van de meisjes vindt dat zij het meeste moeten doen in het huishouden en de opvoedtaken. Daarnaast vindt 22 procent van de jongens dat de partner meer moet op dat vlak.

Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat een groot deel van de jongeren de situatie uit hun eigen gezin zien als voorbeeld voor hun eigen toekomstige gezin. In gezinnen waarin de vader momenteel fulltime werkt, wil 37 procent van de jongens ook fulltime gaan werken als zij jonge kinderen hebben. Bij gezinnen waarbij de ouders evenveel werken, is dat maar 27 procent van de jongens.