Zelfstandige ondernemers hebben minder vaak burn-outklachten dan werkenemers in loondienst. Ook zijn zzp'ers meer tevreden met hun werk dan mensen met een dienstverband.

Uit een vergelijkend onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zelfstandigen op verschillende vlakken positiever scoren dan werknemers in dienstverband.

Zo beoordelen ze hun eigen functioneren hoger, zeggen ze bevlogener te zijn in hun beroep en ervaren ze minder werkdruk dan werknemers. Wel stelt deze groep, vaker dan werknemers, hun werkzaamheden te verwaarlozen door activiteiten met familie.

Ook het verzuimpercentage van zelfstandig ondernemers is lager dan dat van werknemers. Wel zeggen zzp'ers ouder dan 65 jaar minder goede gezondheid te ervaren dan hun leeftijdsgenoten die in dienstverband werken.