De Nederlandse werkgeversvereniging AWVN wil dat er meer aandacht komt voor de zogenoemde 'techno-stress', de druk die ontstaat om constant bereikbaar te zijn na werk.

Volgens AWVN kan het continu bereikbaar willen zijn een probleem vormen voor de gezondheid van medewerkers. "En het gaat nog veel verder dan alleen de werkmail", zegt woordvoerder Jannes van der Velde tegen NOS.

In Frankrijk wordt geprobeerd om de 'techno-stress' weg te nemen door mailen na werktijd te verbieden. In Duitsland kregen werknemers van BMW al het 'recht van onbereikbaarheid' in 2014 op afgesproken tijden.

Het wettelijk verbieden van mailen na werktijd is niet iets dat ook in Nederland werkt, aldus Van der Velde. Maar er moet wel iets veranderen. "Onze adviseurs voeren op dit moment gesprekken met grote werkgevers om te kijken wat we kunnen doen." 

In Haarlem zijn werkgevers van het communicatiebureau Heldergroen al bezig met de druk. Daar wordt elke dag om 18.00 uur een knop ingedrukt waardoor de bureaus omhoog komen en er niet meer gewerkt kan worden.