Steeds meer kinderen staan onder voogdij. Het aantal ondertoezichtstellingen van kinderen neemt af.

Eind 2015 stonden ruim negenduizend kinderen onder voogdij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Dat aantal is bijna twee keer zo groot als tien jaar geleden. Een kind wordt onder voogdij geplaatst wanneer de ouders de verzorging of opvoeding niet aankunnen, ernstig verwaarlozen of mishandelen. In die gevallen wordt een kind uit huis geplaatst.

Bij ondertoezichtstelling kan een kind thuis blijven wonen, maar houdt een gezinsvoogd toezicht. Ook kan het zijn dat een kind in een pleeggezin of instelling wordt geplaatst.

Op 31 december 2015 stonden ruim 21.000 kinderen tot 18 jaar oud onder toezicht. In 2006 waren dit nog 33.000 kinderen. In 2015 werden ook de voorlopige en tijdelijke voogdijmaatregelen en voorlopige ondertoezichtstellingen meegeteld, waardoor deze cijfers niet volledig vergelijkbaar zijn.

Toezicht of voogdij

Jeugdbescherming

Er wordt vaker jeugdbescherming toegepast op kinderen uit niet-westerse herkomstgroepen. Bij kinderen met een niet-westerse herkomst negen onder toezicht op de duizend, en vier onder voogdij op de duizend. Bij Nederlandse kinderen is dat zes onder toezicht en drie onder voogdij op de duizend.

De jeugdbeschermingsmaatregelen komen het vaakst voor bij 12- tot 18-jarigen. In Limburg, regio-Rotterdam en het noorden van Nederland krijgen de meeste kinderen jeugdbescherming, ongeveer tien op de duizend kinderen staan daar onder toezicht of voogdij.

Jeugdbescherming