De belangrijkste gezondheidsoorzaak voor werknemers om vervroegd met pensioen te gaan, zijn psychische problemen.

Volgens psycholoog Astrid de Wind, die onderzoek deed bij TNO en VU Medisch Centrum in Amsterdam, speelt de sociale omgang op de werkvloer een belangrijke rol voor mensen om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen.

''Werknemers die zich gewaardeerd voelen zijn minder geneigd om met vervroegd pensioen te gaan. Vooral bij werknemers met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk. Een hoge mate van vrijheid in hun werk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij langer blijven werken'', stelt de psycholoog.

De Wind onderzocht de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen als migraine, diabetes, rugklachten, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en maag- en darmklachten.

Spier-skeletklachten, zoals rugklachten en reuma, staan op de tweede plek als het gaat om eerder stoppen. ''Opvallend is dat andere lichamelijke gezondheidsproblemen geen rol spelen'', aldus De Wind.

Volgens het CBS heeft ruim twee derde van de mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar te kampen met één of meer langdurige aandoeningen. Hoeveel mensen hierdoor eerder met pensioen gaan is echter niet bekend.