Nederlanders rijden gemiddeld de helft minder kilometers nadat ze met pensioen gaan. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat huishoudens waarbij de voornaamste inkomensbron pensioen was, gemiddeld per huishouden 9.300 kilometers aflegden. In andere huishoudens was dat twee keer zo veel.

Huishoudens met 85-plussers reden 4.700 kilometers, bijna twee derde minder dan gepensioneerden van 55 tot 60 jaar.

De auto wordt na pensionering vooral gebruikt voor visites en winkelen.