67 procent van de Nederlanders wil vaker buiten zijn, zeggen Staatsbosbeheer en de Universiteit van Wageningen op basis van een enquête.

5 procent van de mensen wil juist meer binnen zijn. De enquête werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo2 onder ruim duizend Nederlanders. 

De respondenten kregen de vraag wat de redenen zijn dat zij minder buiten zijn dan ze zouden willen. Het meest gegeven antwoord was "slecht weer" (82 procent van de respondenten). Er waren meerdere antwoorden mogelijk. "Geen tijd" werd door 43 procent aangevinkt. Mensen besteden buitentijd het liefst aan wandelen, (sport)fietsen en tuinieren.

Ruim een kwart van de respondenten zit wekelijks een of meerdere dagen de hele dag binnen. Jongeren tussen de 18 en 24 zitten vaker hele dagen binnen dan oudere groepen. Oudere respondenten antwoorden ook vaker bevestigend op de vraag of zij zichzelf een 'buitenmens' vinden.