Het vertrouwen in anderen neemt toe onder Nederlanders. Waar in 2012 nog 58 procent van de mensen aangaf vertrouwen te hebben in anderen, is dat in 2015 gestegen tot 60 procent.

Vrouwen zeggen iets minder vertrouwen te hebben in anderen dan mannen. Volgens cijfers van het CBS is dat sinds 2012 nooit anders geweest.

Van de mannen geeft 63 procent aan vertrouwen te hebben in anderen, bij vrouwen is dat 56 procent.

Het vertrouwen in grote bedrijven, banken, de Tweede Kamer en de media is sinds 2014 afgenomen. Rechters, politie, de kerk en het leger hebben juist aan vertrouwen gewonnen.

Sinds de metingen in 2012 is het vertrouwen in de pers en grote bedrijven nog nooit zo laag geweest.