Gemiddeld neemt de omvang van het sociaal leven van iemand af na het vijfentwintigste levensjaar. Het aantal vriendschappen wordt kleiner naarmate men ouder wordt.

Dat concluderen onderzoekers van de Finse Aalto universiteit en de universiteit van Ofxford op basis van 3,2 miljoen Europese mobiele telefoongegevens.

In het onderzoek werd gekeken naar hoe vaak en hoe lang er werd gebeld met bepaalde personen. Mensen van 25 jaar of jonger hadden daarbij meer herhaaldelijk telefonische interactie dan in welke andere leeftijdsgroep dan ook.

Uit de resultaten blijkt ook dat vrouwen meer en langer telefonisch contact hebben dan mannen.

Daling

De daling in sociale interactie zet gemiddeld zo'n twintig jaar door, tot een leeftijd van 45. Hierna stabiliseert het aantal waarna het vanaf een leeftijd van 55 weer verder afneemt.

Sarah Gomillion, één van de onderzoekers, denk dat de verandering plaatsvindt omdat mensen die ouder worden andere dingen in het leven belangrijk gaan vinden. "Grote mijlpalen in het leven vinden doorgaans plaats op latere leeftijd. Zaken als trouwen of kinderen krijgen, leiden er toe dat mensen op sociaal gebied hun tijd investeren in slechts een paar familieleden en vrienden.