Kinderen willen het liefst dierenarts, onderwijzer of politieagent worden. Ook danser, uitvinder en vlogger zijn populaire beroepen bij kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud.

Onderzoeksbureau Kien vroeg 1.050 kinderen naar hun schoolvakken en wat zij graag willen worden in de toekomst.

Bij met name jongens is ook voetballer een populair beroep, de meeste van hen spreken de wens uit ooit eens profvoetballer te worden. Meisjes worden het liefst onderwijzer, 22,6 procent zegt graag juf te willen worden.

Een beroep wordt door de meeste kinderen gekozen omdat het hen "leuk" lijkt. Ergens goed in zijn of omdat ze mensen of dieren kunnen helpen, is ook een goede reden om een beroep te willen gaan uitvoeren.

Schoolvakken

De meeste kinderen vinden gym, tekenen en rekenen het leukste vak op school, waarbij de voorkeur bij zowel meisjes als jongens toch vooral naar gym uitgaat. Meisjes vinden tekenen leuker dan jongens, terwijl jongens rekenen een stuk leuker vinden.

Jongens hebben het vaakst moeite met begrijpend lezen en spelling, terwijl meisjes zeggen meer moeite te hebben met rekenen.

16 procent van de ondervraagde kinderen stelt niets op school moeilijk te vinden.

Naschoolse activiteiten

Na school spelen de meeste kinderen buiten, spelen ze op de tablet of computer of kijken televisie. Ook het maken van huiswerk wordt door veel kinderen tussen de zes en twaalf gedaan.