Zeker de helft van de werknemers die zich ziek meldt, heeft geen medische klachten. Arbodienst Zorg van de Zaak concludeert dit uit de dossiers van hun bedrijfsartsen.

"Wij houden het op 60 procent aan de hand van de eigen dossiers'', zegt Thea Hulleman, directielid van Zorg van de Zaak, naar aan leiding van een artikel in Trouw.

Mensen melden zich bijvoorbeeld ziek vanwege privéproblemen, financiële problemen of omdat ze overbelast zijn door het zorgen voor een zieke ouder. "Werkgevers weten vaak niet wat er bij de mensen speelt. Leidinggevenden moeten hier veel meer oog voor hebben, want door deze problemen raken mensen uit balans.''

De vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) vermoedt zelfs dat het gaat om 70 tot 80 procent van de gevallen.