Mensen die overmoedig zijn focussen eerder op makkelijke onderdelen van taken om hun zelfvertrouwen te behouden. Recent onderzoek stelt dat voor de moeilijke onderdelen minder tijd wordt uitgetrokken.

"Een beetje overmoedig zijn kan helpen, maar een grote mate van zelfvertrouwen kan leiden tot het nemen van slechte beslissingen. Ook worden kansen om van te leren eerder genegeerd", vertelt onderzoeker van de Universiteit van Washington Joyce Ehrlinger.

De onderzoekers vonden in hun studie, die deze maand wordt gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology, bewijs dat mensen die denken dat intelligentie een vast begrip is en niet kan veranderen sneller overmoedig zijn.

Mensen die denken dat intelligentie nog kan veranderen, steken meer tijd in uitdagende onderdelen van een taak dan personen die het als een vast begrip zien. Ook schatten eerstgenoemden de resultaten over de gedane prestaties beter in.

Studenten

In de studie werd vooral gefocust op studenten. Onderzoekers vonden dat studenten die een vaste denkwijze over intelligentie hebben overmoediger waren over hun resultaten op een meerkeuzevragentest dan personen die intelligentie als een veranderlijk begrip zien. Overmoedige studenten schonken minder aandacht aan ingewikkelde problemen en lieten meer zelfvertrouwen zien.

Verder bewijs voor deze conclusie werd gevonden toen studenten met een vast beeld over intelligentie werden gedwongen om te focussen op het lastige- en het makkelijke onderdeel van een taak. Deze onderzoeksopzet schaadde het zelfvertrouwen van de deelnemer en gaf een nauwkeurigere indruk van hun prestaties.

"We weten dat de overtuigingen van hoe een student naar intelligentie kijkt consequenties heeft in de klas. Interventies die zorgen dat studenten een groeimentaliteit blijven houden, verbeteren uiteindelijk hun schoolprestaties", stelt Ehrlinger.

"Overmoedig zijn weerhoudt mensen ervan om te blijven leren. Je moet begrijpen en erkennen wat je nog niet weet om te kunnen groeien."