Consumenten verliezen steeds meer het vertrouwen in keurmerken. Dat komt omdat er heel veel zijn en door de onduidelijkheid waar de keurmerken voor staan.

Hierdoor staat de geloofwaardigheid van alle keurmerken onder druk, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM vindt dat organisaties en bedrijven een einde moeten maken aan de wildgroei. ''De keurmerken moeten hun oorspronkelijke functie terugkrijgen, zo kunnen bedrijven zich onderscheiden en krijgen consumenten een betrouwbaar hulpmiddel om een geïnformeerde keuze te maken.''

Uit het ACM-onderzoek blijkt dat consumenten ervan uit moeten kunnen gaan dat een keurmerk betrouwbaar is, duidelijke informatie geeft en onafhankelijk wordt gecontroleerd. ''Maar dat staat haaks op wat consumenten van de huidige keurmerken vinden'', zegt de ACM.

Vertellen

Keurmerken hebben vooral toegevoegde waarde wanneer ze de consument iets vertellen over een product wat hij zelf niet kan beoordelen of controleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor duurzame productiemethoden. Consumenten willen best meer betalen voor een product of dienst waarvan het keurmerk betrouwbaar is, zegt de ACM.

De organisatie vindt dat vooral marktpartijen, brancheorganisaties en consumentenorganisaties moeten werken aan een goed systeem voor betrouwbare keurmerken. De ACM zegt dat de overheid daarin een coördinerende en aanjagende rol kan vervullen. "Wij zien dit al gebeuren op terreinen van voedselkwaliteit en duurzaamheid."