De gemiddelde vrouw spreekt zich zelf zo'n acht keer per dag kritisch toe. Overgewicht, ontevredenheid over het uiterlijk en het afwijzen van complimentjes zijn daarvoor het vaakst de reden.

Uit een onderzoek onder tweeduizend vrouwen, gepubliceerd door Daily Mail, concluderen onderzoekers dat de kritieken weinig te maken hebben met innerlijk en vooral gaan om het uiterlijk.

Overgewicht, rommelig haar en bepaalde kledingkeuzes worden genoemd als redenen voor de onzekerheid.

Vrouwen zeggen onzeker te zijn over hun uiterlijk, omdat ze zichzelf vergelijken met afbeeldingen op sociale media. Aan de onderzoekers vertelden de ondervraagden vrouwen het gevoel te hebben een perfecte balans te moeten vinden tussen hun privéleven en werk.

Andere reden voor onzekerheid zijn dat vrouwen het gevoel hebben niet voldoende geld te verdienen en het gevoel hebben niet het juiste werk te doen.