Huishoudens zijn er in het derde kwartaal op vooruitgegaan in hun portemonnee. Hun beschikbaar inkomen steeg gemiddeld met 1,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Cao-lonen lagen hoger en er waren meer mensen aan het werk dan een jaar eerder. Verder zijn zelfstandigen meer gaan verdienen. En er werd meer aan sociale uitkeringen uitbetaald. Door de vergrijzing is volgens het statistiekbureau sprake van een structurele toename van de AOW en de aanvullende pensioenuitkeringen.

Het beschikbaar inkomen zit op jaarbasis nu al zeven kwartalen op rij in de lift.

Woningmarkt

Dat het economisch steeds beter gaat met Nederland, is goed te zien op de woningmarkt. Die trekt al enige tijd aan, blijkt uit de cijfers van het CBS. Hierdoor neemt ook de totale hypotheekschuld weer toe. De afgelopen twee kwartalen werd voor een hoger bedrag aan nieuwe hypotheken afgesloten dan er werd afgelost.

Daarvoor werd er lange tijd juist meer geld gestoken in het aflossen van hypotheken. Wat hierbij ook een rol speelt is dat de zogeheten schenkingsvrijstelling tijdelijk was verruimd tot 100.000 euro. Deze verruiming gold van 1 oktober 2013 tot het begin van dit jaar. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de eenmalige vrijstelling van 52.752 euro.

In het derde kwartaal zijn bijna 30 procent meer woningen verkocht dan een jaar eerder. De huizenprijzen gingen in die periode met 2,9 procent omhoog.