Regelmatige kerkbezoekers zijn vaker actief als vrijwilligers dan mensen die zelden of nooit naar een kerk of moskee gaan.

Dat geldt voor vrijwel alle geloofsgroepen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gelovigen die minstens één keer per maand naar de kerk gaan, zetten zich niet alleen in voor religieuze instellingen. Zij doen ook vaker vrijwilligerswerk bij een school of sportvereniging.

Ouderen doen minder vaak vrijwilligerswerk dan jongeren, maar gaan wel vaker naar de kerk. Het verschil wordt dus voornamelijk gemaakt door de oudere kerkgangers die ook vrijwilligerswerk doen.

Bijna vier op de vijf protestanten die minstens eens per maand naar de kerk gaan, doen vrijwilligerswerk. Bij moslims is dat iets minder dan de helft. Ongeveer 45 procent van de mensen zonder kerkelijke gezindte doet vrijwilligerswerk.

Video: Kerkgangers zijn meer betrokken bij samenleving

Kerkgangers zijn meer betrokken bij samenleving
Kerkgangers zijn meer betrokken bij samenleving